Kontaktné údaje

Korenšpondenčná adresa

Monete s.r.o.
Muškátova 446
930 41
Kvetoslavov

Uvedená sídelna adresa slúži výhradne na identifikačné a korenšpondenčné účely. Na uvedenej adrese sa nenachádza kamenná prevádzka internetového obchodu a ani nedokážeme vydať objednaný tovar.

Telefón: +421 905 484 555
E-mail: info@euromince.sk

V prípade osobného odberu platí adresa:

OC Central
Metodova 6
Bratislava

Na danej adrese je zástupca spoločnosti každý pondelok a utorok medzi 7:00 a 11:00 hodinou. Prosíme volať dopredu a dohodnúť čas stretnutia.

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Monete s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Kvetoslavov 446, 930 41 Kvetoslavov

IČO: 48006904
IČ DPH: SK2024174284 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 08.01.2015 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka 35264/T.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK97 1100 0000 0029 4046 3936
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Číslo účtu: 2940463936 / 1100

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Slovensko

Telefón: +421 33 321 25 27
E-mail: tt@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Contact us

optional